Contacte

 

Companyia

info@psirc.net

 

Difusió/Producció El meu nom és Hor

amelia.psirc@gmail.com

 

Wanja Kahlert
0034 622 051 113

Adrià Montaña
0034 620 466 903

Anna Pascual
0034 652 222 369